publikowanie zdjęć tablic rejestracyjnych a RODO

Czy publikowanie zdjęć tablic rejestracyjnych jest zgodne z RODO?

Internauci chętnie wrzucają do sieci zdjęcia źle zaparkowanych samochodów. Pełno ich na forach czy w social mediach. Rodzi się pytanie: czy publikacja zdjęć auta z widocznym numerem rejestracyjnym jest zgodna z prawem ?

Co to jest dana osobowa?

Pytanie o legalność publikacji tablic rejestracyjnych to właściwie pytanie o to, czy taka tablica jest daną osobową. Przypomnijmy, że dane osobowe to informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Są to informacje o osobie, dzięki którym jej tożsamość jest oczywista lub jej zidentyfikowanie nie wymaga dużego nakładu pracy, czasu czy kosztów.
Dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. Np. stosowanie RODO w firmie przetwarzającej dane osobowe oznacza wiele restrykcji i obostrzeń w tym obszarze, a ewentualny wyciek danych grozi sporymi karami finansowymi.
Czy zatem tablica rejestracyjna podlega ochronie RODO, a jej ewentualne rozpowszechnianie, bez zgody właściciela auta, można uznać za incydent RODO?

Jak orzekają w takich sprawach polskie sądy?

Możemy od razu odpowiedzieć na to pytanie. Według polskich sądów upowszechnianie zdjęć tablic rejestracyjnych jest zgodne z prawem. Tablica rejestracyjna nie jest daną osobową.

Ostatnie potwierdzenie takiej wykładni prawnej nastąpiło w czerwcu 2021 roku. Sąd rozstrzygał spór nt. publikacji zabytkowego samochodu z widocznymi tablicami rejestracyjnymi w jednym z motoryzacyjnych magazynów. Właściciel auta w pozwie wobec wydawcy domagał się odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych i prywatności w wysokości 50 tys. zł oraz 26 tys. zł zadośćuczynienia. Właśnie za publikację zdjęć z widocznym numerem rejestracyjnym.

Warszawski Sąd Okręgowy uznał, że numery rejestracyjne nie są danymi osobowymi i nie podlegają przepisom RODO. Sąd swoją decyzję uzasadniał w ten sposób, że na podstawie numeru rejestracyjnego nie można w prosty i szybki sposób ustalić właściciela samochodu, bo to można dopiero sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Wcześniej, w 2019 roku był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który miał rozstrzygnąć czy legalny jest obowiązek wpisywania numerów rejestracyjnych przy zakupie biletu w warszawskich parkomatach. NSA stwierdził, że numer rejestracyjny pojazdu nie jest daną osobową, gdyż bez „nadzwyczajnego wysiłku i kosztów nie można na jego podstawie ustalić posiadacza auta”.

Publikacja tablic rejestracyjnych jest legalna – to dobrze!

Dotychczasowe orzecznictwo polskich sądów jednoznacznie wskazuje, że numery rejestracyjne nie mogą być zaliczone do danych osobowych, a w konsekwencji nie mogą być chronione regulacjami RODO. To oznacza również, że użytkownicy portali internetowych, którzy zamieszczają w sieci zdjęcia pojazdów i nie zasłaniają przy tym tablic robią to całkowicie legalnie.

Według części ekspertów ta interpretacja jest słuszna, bo pozwala zawęzić bardzo szeroką definicję danych osobowych. Nieuznawanie za dane osobowe tablic rejestracyjnych pojazdu jest dość logiczną konsekwencją tego, że za daną osobową nie uznaje się choćby samego numeru telefonu komórkowego.

Publikacja tablic rejestracyjnych jest legalna – to źle!

Odmiennego zdania jest choćby prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który uważa, że numery rejestracyjne również znajdują się pod ochroną RODO. Za taka interpretacją przemawia choćby fakt, że w większości krajów UE numery rejestracyjne samochodów są uznawane za dane osobowe. Co więcej, nawet numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) traktowany jest jako dana osobowa.
Tu często przywołuje się wspólne stanowisko niemieckich organów ochrony danych z maja 2020 r. w sprawie usług StreetView, w którym stwierdza się, że twarze i tablice rejestracyjne muszą być nieidentyfikowalne, bo są danymi osobowymi.

Podsumowanie

Jak widać w samej Unii Europejskiej nie ma zgody co do tego, czy tablica rejestracyjna jest daną osobową. Opinie są sprzeczne. Jednak w Polsce tablica rejestracyjna nie jest daną osobową i nie podlega ochronie prawnej.