RODO

Ty skupiasz się na biznesie, my skupiamy się na RODO

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem Państwa firmy, placówki, organizacji do wdrożenia systemu Ochrony Danych Osobowych zgodnego z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Po realizacji naszej usługi Państwa organizacja będzie w pełni przygotowana do ewentualnej kontroli z UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Firma również będzie działała w zgodzie z literą prawa i wymogami odpowiednich ustaw i rozporządzeń.

Posiadamy ponad 10 lat doświadczenia z zakresu budowania i wdrażania bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Podczas naszej pracy w ramach wszystkich działań podejmowane są następujące kroki

Audyt bezpieczeństwa danych osobowychh
Wdrożenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienia funkcji IOD (opcjonalnie)

Audyt bezpieczeństwa danych osobowych

W celu wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi oraz innych dokumentów wymaganych prawem, niezbędne jest poznanie procesów w ramach których przetwarzają Państwo dane osobowe. Po zakończeniu czynności audytowych, definiowane są Państwa potrzeby oraz działania jakie należy podjąć, aby przystosować proces do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami ustawowymi do Państwa działalności.

Wdrożenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

W ramach usługi przygotowujemy i wdrażamy dokumentację w postaci:

  • polityki bezpieczeństwa danych osobowych,
  • instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,
  • upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ich ewidencji,
  • wzorów umów powierzenia danych osobowych z podmiotami współpracującymi z Państwa firmą,
  • aktualizacji regulaminów usług, klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych, klauzul obowiązku informacyjnego,
  • polityki prywatności,
  • innych dokumentów i formularzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienia funkcji IOD

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, przetwarzających dane osobowe. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie do wymogów RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia jest elastyczny i dostosujemy go do Państwa potrzeb.
Szkolenie ma charakter warsztatów oraz otwartej dyskusji. Nasi trenerzy chętnie dzielą się wiedzą. Przykładami i tematami rozmów są przypadki z życia wzięte, często przeniesione na realia działania Państwa organizacji.

Zachęcamy do kontaktu. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu kompleksowych Systemów Ochrony Danych Osobowych. W razie potrzeby możemy udostępnić referencje z różnych obszarów działalności.

130

Zadowolonych klientów

11

Lat doświadczenia

315

Szkoleń branżowych

46

Audytów bezpieczeństwa

Zaufali nam