Informacje o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Perfectinfo Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Ząbkowskiej 31, 03-735 Warszawa, NIP: 5223198042, REGON: 388290075, KRS: 0000885968. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 732 08 08 76 lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@perfectinfo.pl.

2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na pytania, z którymi się Państwo do nas zwracają.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze prowadzonej z Państwem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane będą przechowywane na czas prowadzenia korespondencji lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Ze względu na to, iż podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji za pomocą formularza kontaktowego.

10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.